Knihkupecký Online software SHERPA zajišťuje veškeré činnosti v oblasti nákupu, skladování, distribuce a prodeje knižního zboží. Byl navržen tak, aby splnil specifické požadavky celého spektra knižního trhu.

Pro koho je SHERPA určen ?

Primárně byl SHERPA vytvořen jako skladový a pokladní systém pro knižní trh, a to hlavně z důvodu unikátního vedení skladového hospodářství, komisních skladů a přepracovaného vyúčtování komisí v řetězci mezi nakladatelem, distributorem a knihkupcem. Nevylučuje však práci s jakýmkoliv zbožím. Zároveň je SHERPA velice zdatným pokladním systémem. Pro zajímavost SHERPA je dokonce využíván jako informační systém velkoobchodu s vínem anebo ve velkoobchodu s elektro součástkami

SHERPA pro Nakladatele

Nakladatel je pro nás základním kamenem přerodu autorského díla do komerční podoby – knížky. Z tohoto důvodu klademe důraz na podporu právě nakladatelům, který potřebují sledovat jak náklady na vydání tak i své prodeje a sledování závazků a pohledávek, a to hlavně ve vztahu k poskytování svých produktů formou komisního prodeje ( což je asi nejtěžší částí a tíhou nakladatelů, protože v podstatě celý tento systém financují). Sherpa si s tímhle poradí hravě a dohlíží na Vaše podnikání.

SHERPA pro Distributory

Distributor je nenahraditelným prostředníkem mezi nakladateli a knihkupci. Jeho uživatelský systém je v podstatě nejsložitějším v celém řetězci nakladatel-distributor-knihkupec. Proč to tak je ? Důvod je velice jednoduchý, distributor nakupuje jak na pevno ( hotovost) tak na komise od jednotlivých nakladatelů, a taktéž prodává jak ,na pevno, tak na komisní sklady knihkupců. Tady nastupuje Sherpa, který tyhle vztahy vyřeší skrz naskrz. A nejen to, vyřeší kompletní dodavatelsko-odběratelské vztahy

SHERPA pro Knihkupce

No a bez Knihkupce by to vůbec nešlo ! Knihkupec je sice posledním článkem tohoto řetězce, ale pravděpodobně tím nejdůležitějším, protože propojí zákazníka aneb čitatele s autorem. Mnoho lidí si asi ani neuvědomí, jak dlouhá je cesta knížky od jejího autora až k rukám čitatele. Samozřejmě knihkupec musí řádově 10 ti tisíce položek evidovat, každou samozřejmě na jiném komisním skladu, musí je na konci měsíce nahlásit a vyúčtovat, a samozřejmě musí mít dokonalý systém Kasy, aby to všechno šlapalo jak na drátě

Jak to celé funguje?

Systém SHERPA a jeho bratr B2B – SHERPA jsou Online internetové aplikace založené na tzv. Cloud Computingu na architektuře SaaS ( Software jako služba ). Jednoduše řečeno, Cloud Computing umožňuje místo investic do software a hardware, pronajímat si celu výpočetní architekturu ( počítače, server, údržba, zálohování, softvérové prostředky). Namísto rozsáhlých investic do databází, softwaru, vybavení a údržby se společnosti rozhodnou, že k výpočetnímu výkonu budou mít přístup prostřednictvím internetu a budou za něj platit podle toho, jak a co využívají.

Jednoduše řečeno, uživatel se připojí či už z firmy, prodejny, anebo z domu přes svůj počítač notebook, terminál, anebo tablet prostřednictvím internetového prohlížeče ke svému účtu na naše servery, kde jsou uloženy všechny data a taktéž celý výpočetní výkon. Všechna komunikace mezi zákazníkem a servery je přenášena internetem se zabezpečeným šifrovaným protokolem HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Přesně tak funguje i systém kasy.

Proč jsme to takto udělali ?

Důvod je jednoduchý, knižní trh je tak extrémně specifický, že v podstatě jeho potřeby nedokáže vyřešit žádný standardní skladový a pokladní systém. Je to dáno hlavně tím že knižní trh funguje na základě komisních ( konsignačních ) skladů, kde je řetězec pohybu a evidence zboží extrémně náročný na množství zúčastněných stran a spoustu komisních skladů a desítek až několik stovek tisíc položek.

Co však je velice důležité, že ne všichni uživatelé mají stejně výkonné počítače, a samozřejmě ne všichni používají stejný operační systém, což při pevné instalaci software přináší uživateli množství starostí s kompatibilitou. Každý problém pak musí řešit servisní technik buď přes vzdálenou plochu anebo přímo na místě což samozřejmě přináší nechtěné náklady. Neříkajíc o tom že zákazník musí neustále upgradovat jak Hardware tak operační systém.

Po zhodnocení těchto skutečností nezbývalo nic jiné, než navrhnout a postavit celý informační systém globálně na jednom jádru, ke kterému přistupují všechny zúčastněné strany společně , což se nám povedlo a dneska už 20 let provozujeme tento systém SHERPA Online a v Cloudu.

Co všechno SHERPA umí a dělá ?

SHERPA je velmi komplexní informační systém a je postaven na architektuře vzájemně propojených základních modulů, a dále jeho nadstaveb B2B, Eshop, Účetnictví, Analytika, které jsou už ale úzce specializované. Níže je uveden přehled základních modulů systému SHERPA, které jsou jeho základní výbavou


Mějte vždy všechny aktuální informace o svých Partnerech

Málokdo si to asi uvědomí, ale je základním pilířem každého informačního systému. Slouží k evidenci, filtrování a přehledu všech obchodních partnerů a to jak dodavatelů, tak odběratelů, dopravců a i koncových zákazníků jak na prodejně tak i v e-shopu a B2B systému. Navíc modul přehledně sdružuje všechny informace o partnerovi a to jak kontaktní údaje, tak ekonomické informace ( pohledávky, závazky, rabatové podmínky, poznámky k partnerovi ) Co určitě každého uživatele potěší, že systém je schopen načíst údaje o partnerovi se systému ARES takže budete mít aktuální údaje ze všech rejstříků.

Zobrazit více informací >

Modul Adresář


Modul Doklady

Vystavujte své doklady s lehkostí a spravujte je s přehledem

Modul vystavování dokladů je po skladu asi nejdůležitějším v celém systému, protože všechny doklady, jako Příjemky, Výdejky, Převodky, Objednávky, Fakturace, Komise a jiné doklady se vystavují právě v tomto modulu. Modul se zároveň stará nejenom o vystavování ale i o archivaci, tisk dokladů, a odesílaní dokladů pomocí emailů, ale i o importy a exporty dodavatelských a odběratelských objednávek, dodavatelských a odběratelských komisních hlášení a jiných v návaznosti na většinu relevantních nakladatelů a distributorů.

Zobrazit více informací >


Chcete spravovat neomezené množství skladů ?

Modul sklady je jádrem celého systému SHERPA, a bez kterého by systém skladového hospodářství neměl smysl. Právě modul sklady se stará o všechny pohyby nejen vlastních skladů ale hlavně o pohyby komisních skladů a to jak dodavatelských tak i odběratelských. Ve finále to znamená že dodavatelé (nakladatel, distributor) mají přehled o stavu svých komisních skladů u jednotlivých odběratelů ( knihkupců ) a všichni můžou dynamicky ovlivňovat společné dodavatelsko-odběratelské vztahy. K evidenci zboží slouží propracovaný systém evidence skladových karet, který navíc umožňuje každé zúčastněné straně v řetězci pracovat i se svými specifickými údaji o zboží jako rabatové podmínky, cenové úrovně e-shopu …

Zobrazit více informací >

Modul Sklady


Modul Pokladna

Mějte vždycky přehled o pohybu peněz ve firmě

Modul Pokladna zabezpečuje přehled a evidenci všech finančních pohybů ( vkladů, výběrů, převodů) jak mezi jednotlivými kasami, které mají každá vlastní přiřazenou účetní a evidenční pokladnu, tak i mezi hlavní pokladnou a bankou. V přehledu pohybů je i evidence uhrazených faktur. Samozřejmostí je tisk příjmových a výdejních pokladních dokladů a mincovky.

Zobrazit více informací >


Prodávejte zboží efektivně, rychle a s přehledem

Modul Kasa je pro Knihkupce ve finále nedůležitějším modulem, bez kterého by v dnešní době neuměli a ani nemohli fungovat. Hlavními přednostmi kasy je možnost používat kasu jako desktopovou verzi, verzi dotykové obrazovky ale i tabletu Android. Kromě všech základních funkcí jako jsou tisky paragonů, správa šuplíku, a zákaznického displeje toho umí mnohem víc. Intuitivní nastavení Vám umožní vytvořit si vlastní vzhled paragonu. A bonusem je tvorba, evidence, a správa Věrnostních karet a Dárkových poukázek. Samozřejmostí je propojení s EET… ale kdo ví jak to s celou EET dopadne ? 🙂

Zobrazit více informací >

Modul Kasa


Modul Přehledy

Získejte okamžitý přehled o svých zásobách, obchodních aktivitách a dokladech

Modul Přehledy, jak už sám název napovídá, slouží k rychlé analytice přehledu a stavu zásob, a ostatních dokladů jako jsou závazky, pohledávky, příjemky, převodky, objednávky, přeceňování, analýzy duplicit v kartách, analýza ležáků, likvidace

Zobrazit více informací >


Analyzujte, tiskněte a exportujte stav Vašeho podnikání a stav Vašich skladů

Modul Sestavy, je taktéž analytickým modulem pro tvorbu přehledných analytických sestav, tiskových sestav, exportů. Tento modul je velice živý, protože se stále vyvíjí na základě požadavků uživatelů a zkušeností z provozu. Tento modul můžou uživatelé konstruktivně ovlivňovat svými návrhy na podporu, čím se neustále systém přibližuje k široké uživatelské základně. S modulem sestavy se nikdy ve Vašem podnikání neztratíte.

Zobrazit více informací >

Modul Sestavy


Modul Grafy

Mějte vždy okamžitý přehled o svém podnikání v grafické podobě

Modul Grafy je dalším mocním analytickým nástrojem, který v podobě grafu zobrazuje důležité analytické informace, jak ekonomického, tak i účetního a marketingového charakteru. Nástroj umožňuje velice rychle v časově volitelném rozsahu analyzovat data vašeho podnikání, a umožní Vám se rychle rozhodovat co děláte dobře a co je potřeba napravit. Tento modul je taktéž velice živý, protože se stále vyvíjí na základě požadavků uživatelů a zkušeností z provozu.

Zobrazit více informací >


Mějte vždycky vše pod kontrolou

Modul Nastavení je nejdůležitějším modulem celého systému, bez kterého systém nedokáže fungovat. Z tohoto důvodu je právě tomuto modulu věnovat největší pozornost, protože to, co si na začátku používaní nastavíte, se s Vámi poveze po celou dobu užívání systému SHERPA.

Zobrazit více informací >

Nastavení


Co Vám SHERPA dále nabízí ?

Příjemné uživatelské prostředí

Naším mottem je “Práce by měla být zábavou a ne utrpením !”

Příjemné uživatelské prostředí systému je vytvořeno pro práci v Internetovém prohlížeči – například Google Chrome (preferujeme), Opera nebo Mozilla Firefox. Za výhody lze považovat standardní obsluhu (pokud pracuje uživatel s Internetem nemusí se učit nové rozhraní), což umožňuje  vzdálené vstupy do systému z jakéhokoli místa s připojením na internet a kompatibilitu prakticky se všemi operačními systémy Windows, Linux, macOS, Android, iOS, které umí pracovat s výše uvedenými prohlížeči.

Zobrazit více informací >


Bezpečnost, rychlost a dostupnost je pro nás na prvním místě !

Systém SHERPA je provozován na serverech s nejvýkonnějším a nejstabilnějším operačním systémem LINUX. Jako databázi používá v současnosti jednu z nejrychlejších SQL databází MySQL a jako programovací rozhraní PHP 7+. Správa, zpracování, ukládání, veškeré výpočty a zálohování všech dat probíhají našich vlastních serverech. Každý den probíhá zálohování na našich nezávislých serverech umístěných v Praze a dnes už i v Ostravě. O bezpečnost se starají denně aktualizované výkonné firewallové, antivirové, a antimalwareové aplikace a můžeme s hrdostí prohlásit, že za celou historii naší firmy, odolali naše bezpečnostní protokoly všem pokusům o útok a že jich není málo 🙂 . Diskrétnost bezpečnost dat je pro nás na prvním místě a z toho důvodu nikdy třetí straně data bez soudního příkazu neposkytneme!

Rychlost a bezpečnost


Multi uživatelská platforma

Propojení více poboček, prodejen, řetězců ? Žádný problém !

Systém SHERPA je navržen tak, aby umožňoval práci centrály společnosti a současně práci poboček skladů nebo prodejen jako vzdálených pracovišť. Podmínkou externí práce je jen dostupnost dostatečně rychlého internetu.

Za externí pobočky lze považovat samozřejmě i prodejnu většího rozsahu s několika pokladnami ( není omezeno ) centrálně spravovanými vedoucím nebo manažerem.

Paralelně provozujeme i pobočky Česká republika versus Slovenská republika, anebo obchodní řetězce.

Zobrazit více informací >


Propojte své data s účetnictvím nebo eshopem

Dodáváme rozšiřovací moduly po export do účetních programů: POHODA, MONEY S3, ABRA, HELIOS, JUK. Umíme však zrealizovat propojení s jakýmkoliv účetním systémem.

Dále dodávame rožiřovací modul pro export zboží prostřednictvím CSV, a XML pro většinu druhů E-Shopů dle vašich požadavků.

Propojení s externím software


Nenašel jsi přesně to co jsi hledal napiš nám a my Ti uděláme nabídku !

FAQ – Často kladené otázky k zavedení systému SHERPA

Ne systém SHERPA běží online přes internetové připojení prostřednictvím webového prohlížeže. K provozu stačí libovolné zařízení připojené k internetu s nainstalovaným webovým prohlížečem a zprovozněnou tiskárnou, čtečkou čárového kódu resp jinými zařízeními. Pokud budete provozovat pokladnu na vašem počítači, pro její bezproblémový běh doporučujeme operační systém Windows 7 a vyšší, LINUX Ubuntu nebo MacOS a webový prohlížeč Google Chrome.
Na provoz systému Sherpa Vám stačí jakýkoliv počítač, který podporuje internetový prohlížeč a zvládá bežné úkoly, které už používáte.
Jakýkoliv z běžně používaných operačních systémů, který podporuje internetový prohlížeč. Například Windows 7,10,11, MAC-iOS, Linux UBUNTU, Android. Nejběžneji je mezi našimi zákazníky používán Windows 10.
Systém Sherpa je optimalizován pro většinu nejpoužívanějších prohlížečů jako je Google Chrome, Mozzila, Opera, Microsoft Edge a jiné. DŮRAZNĚ však doporučujeme používat Google Chrome, který se ve všech ohledech chová velice korektně.Stáhněte zde
Ano samozřejmě, pracovat se systémem můžete odkudkoliv na světě kde máte internet a počítač, notebook, anebo tablet. Jediné co potřebujete je mít přístupová práva (jméno, a heslo) do Vašeho systému Sherpa.
Ne, přihlásit se a pracovat se systémem může kdokoliv a odkudkoliv, pokuď mu pridělíte přístupová a uživatelská práva. Co a kde může v systému konkrétní osoba dělat si definujete jako administrátor. Např. skladník nebude moci vystavit fakturu ale může vystavit výdejku a dodací list.
Vaše data jsou bezpečně uloženy a spravována na našich výkonných serverech, a jsou v reálném čase zálohována technologií RAID na záložních diskových polích. Zároveň každou noc probíhá kompletní záloha všech dat na externí cloudové úložiště.
Všechna data jsou uložena na našich zabezpečených serverech a zálohována na dalších dvou externích cloudových úložištích. Naše servery jsou chráněny nejmodernějšími firewallovými bránami, které jsou denně aktualizovány o řádově tisíce nových potencionálnich hrozeb. Všechna data přenášíme šifrovaná protokolem HTTPS, se zabezpečeným SSL certifikátem. Jsme hrdí na to, že za 20 let jsme nebyli ani jednou napadeni ! Děláme vše proto aby to tak i zůstalo.
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je v informatice protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. HTTPS využívá protokol HTTP spolu s protokolem SSL nebo TLS. HTTPS je využíván především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zajišťuje autentizaci, důvěrnost přenášených dat a jejich integritu. Bezpečnost komunikace zaručuje protokol SSL anebo novější TLS. Pomocí asymetrické kryptografie je ověřena identita webového serveru, volitelně i klienta. Poté následuje dohoda na klíči pro symetrické šifrování samotné komunikace (z výkonnostních důvodů). Klíč pro symetrickou šifru je buď vybrán klientem a nebo dohodnut pomocí Diffieho-Hellmanovy výměny klíče pro dosažení dopředné bezpečnosti.
Ano Vaše data si na požádání můžete stáhnout. Bohužel z důvodu bezpečnosti potenciálně velice citlivých dat, a zásad GDPR budeme od Vás požadovat Vaši autentifikaci osoby oprávněné za jednání společnosti. Na základě této autentifikace Vám vygenerujeme data ve formátu Dump MySQL a dostanete link na bezpečné stáhnutí dat.
Ano, celé uživatelské rozhraní je optimalizováno pro dotykovou obrazovku. Modul pokladny je speciálně postaven pro dotykové obrazovky a pokladní terminály, samozřejmě veškeré ovládání pokladny zůstává i v klasickém klávesovém režimu, anebo myší.
Samozřejmě podporuje veškeré čtečky čárových kódů.
Samozřejmě, EET jsme implementovali mezi prvními už v roce 2016.
Množství pokladen není ničím omezeno. Jeden modul pokladny je pro knihkupce v ceně licence, každý další modul pokladny je potřeba doobjednat. Systém ale stále pracuje s jednou databází, to znamená že administrace může být na jiném místě a pokladny můžou být kdekoliv jinde a stále pracují s jednou a tou samou databází. Příklad vícepodlažních knihkupectví se samostatnými pokladnami a administrací.