Vystavujte své doklady s lehkostí a spravujte je s přehledem

Modul vystavování dokladů je po skladu asi nejdůležitějším v celém systému, protože všechny doklady, jako Příjemky, Výdejky, Převodky, Objednávky, Fakturace, Komisní hlášenky a jiné doklady se vystavují právě v tomto modulu. Modul se zároveň stará nejenom o vystavování ale i o archivaci, tisk dokladů, a odesílaní dokladů pomocí emailů, ale i o importy a exporty dodavatelských a odběratelských objednávek, dodavatelských a odběratelských komisních hlášení a jiných v návaznosti na většinu relevantních nakladatelů a distributorů.

Nejdůležitější vlastnosti modulu Doklady

Kromě základných vlastností, jako je vystavovaní a správa jednotlivých druhů dokladů, nutno vyzvednout velice robustní systém filtrování a vyhledávaní jednotlivých dokladů a položek, což výrazně zvýší produktivitu a rychlost práce. Další důležitou vlastností je propracovaný systém importů a exportů dat, což výrazně ulehčí a zefektivní práci s velikým množstvím dat. Systém momentálně disponuje importně-exportními nástroji v návaznosti na systémy nejdůležitějších dodavatelů na trhu. V neposlední řadě i propracovaný systém odesílání emailové komunikace přímo z pracovní platformy výrazně zefektivňuje práci