Nakladatel je podle nás základním kamenem přerodu autorského díla do komerční podoby – knížky.

Z tohoto důvodu klademe důraz na podporu právě nakladatelům, který potřebují sledovat jak náklady na vydání tak i své prodeje a sledování závazků a pohledávek, a to hlavně ve vztahu k poskytování svých produktů formou komisního prodeje ( což je asi nejtěžší částí a tíhou nakladatelů, protože v podstatě celý tento systém financují ). SHERPA si s tímhle poradí hravě a dohlíží na Vaše podnikání.

Jak vlastně funguje systém komisních ( konsignačních) skladů ?

V principu ten, kdo poskytuje zboží do komise, ( v našem případě Nakladatel ) a protože ho ještě neprodal, ale jenom poskytnul k prodeji, potřebuje toto zboží nějakým způsobem vůči odběrateli evidovat. K tomu slouží v systému SHERPA neomezené množství konsignačních skladů kde eviduje každého odběratele jako sklad. Samozřejmě, že má k dispozici i neomezené množství vlastních skladů, ze kterých zboží distribuuje odběratelům ve formě Převodky ze skladu na sklad, čím má absolutní přehled kde se jednotlivé zboží nachází. A přichází závěr vztahu celého řetězce a to je vyúčtování prodaného zboží od jednotlivých odběratelů a aktualizace jejich skladů kde opět nastoupí SHERPA celé to sežvýká na konci měsíce a postará se o celé vyúčtovaní. Ale pojďme popořadě, protože to není až tak jednoduché jak to vypadá. Proces je však intuitivní a má svůj jednoduchý řád. Odběratelé na konci období udělají hlášení o prodaném zboží, které jim systém SHERPA vygeneruje automaticky exportní soubor ve vztahu k dodavateli ( v našem případě Nakladatel ) . Toto hlášení Odběratelé ve formátu CSV odešlou přímo ze systému Dodavateli ( v našem případě Nakladatel ) , který nakrmí SHERPU a nebo jeho vlastní systém importem hlášení a po následné kontrole Dodavatel ( v našem případě Nakladatel ) vystaví fakturu, kterou odešle ze systému Odběrateli. Samozřejmě že systém automaticky aktualizuje stav konkrétního komisního skladu Odběratele.

Nenašel jsi přesně to co jsi hledal napiš nám a my Ti uděláme nabídku !