Knihkupecký software SHERPA zajišťuje veškeré činnosti v oblasti nákupu, distribuce a prodeje zboží. Byl navržen tak, aby splnil specifické požadavky knižního trhu a nejen to. Mezi základní vlastnosti patří:

 • Evidence a zpracování dodavatelských komisí
 • Evidence a zpracování odběratelských komisí
 • Možnost napojení na B2B systém pro zákazníky (přístup pro zákazníky ke svým informacím – sklady, faktury, objednávky atd.
 • Evidence a zpracování zákaznických objednávek
 • Evidence a zpracování dodavatelských objednávek
 • Vyhodnocení dat z obchodní činnosti
 • Evidence obchodních partnerů s možností využití hromadné korespondence 
 • Termínový kalendář
 • Systémové řešení evidence pohledávek s kontrolou splatnosti
 • Elektronická komunikace se zákazníky – systém umožňuje přenášet příjemky, převodky, faktury a podklady pro komise (komisní hlášení) elektronicky. Závisí na kompatibilitě s obchodním partnerem.

Pro koho je SHERPA určen ?

Primárně byl SHERPA vytvořen pro knižní trh, a to hlavně z důvodu unikátního zpracování a vyúčtování komisí mezi nakladatelem, distributorem a knihkupcem. Nevylučuje však práci s jakýmkoliv zbožím.

Jak to funguje?

Systém SHERPA a jeho bratr B2B jsou internetové aplikace založené na tzv. Cloud Computingu na architektuřeSaaS. Jednoduše řečeno, Cloud Computing umožňuje místo nakupování pronajímat si celu architekturu ( počítače,server, údržba, zálohování, softwareové prostředky). Namísto rozsáhlých investic do databází, softwaru a vybavení se společnosti rozhodnou, že k výpočetnímu výkonu budou mít přístup prostřednictvím internetu a budou za něj platit podle toho, jak jej využívají.

Příjemné a jednoduché uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní systému je vytvořeno pro práci v Internetovém prohlížeči – například Internet Explorer, Google Chrome, Opera nebo Mozilla Firefox. Za výhody lze považovat standardní obsluhu (pokud pracuje uživatel s Internetem nemusí se učit nové rozhraní), lze umožnit  vzdálené vstupy do systému z jakéhokoli místa s připojením na internet a kompatibilitu s mnoha verzemi různých operačních systémů. 

Rychlost a bezpečnost

Systém SHERPA je provozován na serverech s nejvýkonnějším a nejstabilnějším operačním systémem LINUX. Jako databázi používá v současnosti jednu z nejrychlejších SQL databází MySQL a jako programovací rozhraní jazyk PHP. Správa, zpracování, ukládání, veškeré výpočty a zálohování všech dat probíhají našich serverech. Každý den probíhá zálohování na dvou našich nezávislých serverech umístěných v Praze. O bezpečnost se starají denně aktualizované výkonné firewallové aplikace a můžeme s hrdostí prohlásit, že za celou historii naší firmy, odolali naše bezpečnostní protokoly všem pokusům o útok.

Propojení více poboček nebo prodejen

Systém SHERPA je navržen tak, aby umožňoval práci centrály společnosti a současně práci poboček nebo prodejen jako vzdálených pracovišť. Podmínkou externí práce je jen dostupnost dostatečně rychlého internetu.

Za externí pobočky lze považovat zamozřejmě i prodejnu většího rozsahu s několika pokladnami ( není omezeno ) centrálně spravovanými vedoucím nebo manažerem.

Paraleně provozujeme i pobočky Česká republika versus Slovenská republika.

Prodejní a pokladní systém

SHERPA není jenom Databázovým systémem pro správu skladového hospodářství, ale i plnohodnotným pokladním systémem pro prodej knihkupeckého sortimentu. Nevylučuje spravování prodeje jakéhokoliv jiného zboží. Základní rysy pokladního systému jsou:

 • Podpora čteček čárových kódů
 • Tisk cenovek
 • Podpora všech druhů tiskáren
 • Podpora tiskáren pokladních bloků
 • Implementace EET

Propojení s účetnictvím a ostatním software

Dodáváme rozšiřovací moduly po export do účetních programů: POHODA, MONEY S3, ABRA, HELIOS, JUK

Umíme zrealizovat propojení s jakýmkoliv účetním systémem

Dále dodávame rožiřovací modul pro export zboží prostřednictvím CSV, a XML pro většinu druhů E-Shopů dle vašich požadavků.

FAQ – Často kladené otázky k zavedení systému SHERPA

Ne systém SHERPA běží online přes internetové připojení prostřednictvím webového prohlížeže. K provozu stačí libovolné zařízení připojené k internetu s nainstalovaným webovým prohlížečem a zprovozněnou tiskárnou, čtečkou čárového kódu resp jinými zařízeními. Pokud budete provozovat pokladnu na vašem počítači, pro její bezproblémový běh doporučujeme operační systém Windows 7 a vyšší, LINUX Ubuntu nebo MacOS a webový prohlížeč Google Chrome.
Na provoz systému Sherpa Vám stačí jakýkoliv počítač, který podporuje internetový prohlížeč a zvládá bežné úkoly, které už používáte.
Jakýkoliv z běžně používaných operačních systémů, který podporuje internetový prohlížeč. Například Windows 7,10,11, MAC-iOS, Linux UBUNTU, Android. Nejběžneji je mezi našimi zákazníky používán Windows 10.
Systém Sherpa je optimalizován pro většinu nejpoužívanějších prohlížečů jako je Google Chrome, Mozzila, Opera, Microsoft Edge a jiné. DŮRAZNĚ však doporučujeme používat Google Chrome, který se ve všech ohledech chová velice korektně.Stáhněte zde
Ano samozřejmě, pracovat se systémem můžete odkudkoliv na světě kde máte internet a počítač, notebook, anebo tablet. Jediné co potřebujete je mít přístupová práva (jméno, a heslo) do Vašeho systému Sherpa.
Ne, přihlásit se a pracovat se systémem může kdokoliv a odkudkoliv, pokuď mu pridělíte přístupová a uživatelská práva. Co a kde může v systému konkrétní osoba dělat si definujete jako administrátor. Např. skladník nebude moci vystavit fakturu ale může vystavit výdejku a dodací list.
Vaše data jsou bezpečně uloženy a spravována na našich výkonných serverech, a jsou v reálném čase zálohována technologií RAID na záložních diskových polích. Zároveň každou noc probíhá kompletní záloha všech dat na externí cloudové úložiště.
Všechna data jsou uložena na našich zabezpečených serverech a zálohována na dalších dvou externích cloudových úložištích. Naše servery jsou chráněny nejmodernějšími firewallovými bránami, které jsou denně aktualizovány o řádově tisíce nových potencionálnich hrozeb. Všechna data přenášíme šifrovaná protokolem HTTPS, se zabezpečeným SSL certifikátem. Jsme hrdí na to, že za 20 let jsme nebyli ani jednou napadeni ! Děláme vše proto aby to tak i zůstalo.
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je v informatice protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. HTTPS využívá protokol HTTP spolu s protokolem SSL nebo TLS. HTTPS je využíván především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zajišťuje autentizaci, důvěrnost přenášených dat a jejich integritu. Bezpečnost komunikace zaručuje protokol SSL anebo novější TLS. Pomocí asymetrické kryptografie je ověřena identita webového serveru, volitelně i klienta. Poté následuje dohoda na klíči pro symetrické šifrování samotné komunikace (z výkonnostních důvodů). Klíč pro symetrickou šifru je buď vybrán klientem a nebo dohodnut pomocí Diffieho-Hellmanovy výměny klíče pro dosažení dopředné bezpečnosti.
Ano Vaše data si na požádání můžete stáhnout. Bohužel z důvodu bezpečnosti potenciálně velice citlivých dat, a zásad GDPR budeme od Vás požadovat Vaši autentifikaci osoby oprávněné za jednání společnosti. Na základě této autentifikace Vám vygenerujeme data ve formátu Dump MySQL a dostanete link na bezpečné stáhnutí dat.
Ano, celé uživatelské rozhraní je optimalizováno pro dotykovou obrazovku. Modul pokladny je speciálně postaven pro dotykové obrazovky a pokladní terminály, samozřejmě veškeré ovládání pokladny zůstává i v klasickém klávesovém režimu, anebo myší.
Samozřejmě podporuje veškeré čtečky čárových kódů.
Samozřejmě, EET jsme implementovali mezi prvními už v roce 2016.
Množství pokladen není ničím omezeno. Jeden modul pokladny je pro knihkupce v ceně licence, každý další modul pokladny je potřeba doobjednat. Systém ale stále pracuje s jednou databází, to znamená že administrace může být na jiném místě a pokladny můžou být kdekoliv jinde a stále pracují s jednou a tou samou databází. Příklad vícepodlažních knihkupectví se samostatnými pokladnami a administrací.