Analyzujte, tiskněte a exportujte stav Vašeho podnikání a stav Vašich skladů

Modul Sestavy, je taktéž velice silným analytickým modulem pro tvorbu přehledných analytických sestav, tiskových sestav, exportů. Tento modul je velice živý, protože se stále vyvíjí na základě požadavků uživatelů a zkušeností z provozu. Tento modul můžou uživatelé konstruktivně ovlivňovat svými návrhy na podporu, čím se neustále systém přibližuje k široké uživatelské základně. S modulem sestavy se nikdy ve Vašem podnikání neztratíte.

Nejdůležitější vlastnosti modulu Sklady

Základem modulu je 25 předpřipravených sestav a pro každou sestavu samozřejmě bohatý výběrový filtr, kde lze sortovat dle nejrůznějších kritérií. V každé sestavě je možnost součtovaní dle zadaných kritérií. Zásadnou vlastností je možnost výběru sloupců a jejich pořadí podle zvolených parametrů, které chci mít zobrazené a v jakém pořadí. Je to vynikající vlastnost, protože každého zajímá jiný soubor hodnot a nemusí mít zobrazené všechno, aby se v spleti dat zbytečne nestratil. Jako bonus je zobrazit vybrané data dle zadaných parametrů do grafů. V neposledné řade je možné vyjet sestavu celkové ekonomické a skladové uzávěrky za určité období, a dále je možnost exportovat fatury jak do CSV a TXT.