Chcete spravovat neomezené množství skladů a položek ?

Modul Sklady je jádrem celého systému SHERPA, a bez kterého by systém skladového hospodářství neměl smysl. Právě modul Sklady se stará o všechny pohyby nejen vlastních skladů ale hlavně o pohyby komisních skladů a to jak dodavatelských tak i odběratelských. Ve finále to znamená že dodavatelé (nakladatel, distributor) mají přehled o stavu svých komisních skladů u jednotlivých odběratelů ( knihkupců ) a všichni můžou dynamicky ovlivňovat společné dodavatelsko-odběratelské vztahy. K evidenci zboží slouží propracovaný systém evidence skladových karet, který navíc umožňuje každé zúčastněné straně v řetězci pracovat i se svými specifickými údaji o zboží jako rabatové podmínky, cenové úrovně e-shopu …

Nejdůležitější vlastnosti modulu Sklady

Základem každého kvalitního skladového hospodářství je kategorizace zboží. Systém Sherpa disponuje propracovanou multiúrovňovou kategorizací, která výrazně ulehčuje jak orientaci ve skladu, ale následně je nevyhnutná i v nadstavbě B2B – Sherpa a E-shopu. Všem zákazníkům doporučujeme věnovat této položce zvláštní pozornost, protože se s Vámi potáhne po celou dobu a při velikém množství dat je časově obtížné překategorizovat celou databázi. Systém samozřejmě poskytuje neomezené množství kategorií a sub kategorií.

Dalším významným prvkem je samozřejmě propracovaný přehled skladových karet, kde systém umožnuje velice rychlé vyhledávaní a sortování dle různých filtrů, anebo interaktivního vyhledávaní přímo psaním názvu. Důležitým prvkem je možnost navolit si sloupce a jejich pořadí dle vlastních preferencí. Množství skladových položek není systémem nijak omezené.

Důležitým prvkem a to hlavně pro nakladatele a distributory je tvorba, správa a přehled skladů a to hlavně komisních. V podstatě systém jednotlivých skladů přiřazených jednotlivým odběratelům základem obchodování do komise. Princip a vztah dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi Nakladatelem a Distributorem je popsán zde, mezi Distributorem a Knihkupcem zde. Množství skladů není systémem nijak omezené.

Tvorba a obsah skladové karty je dán léty zkušeností a zpětné vazby uživatelů. Obsah a rozsah je z pohledu knižního trhu velice robustní a obsahuje všechny důležité informace o zboží.

Důležitým prvkem skladové karty je cenotvorba, kterou je možno tvořit víceúrovňově, na základě preferencí a číselníků.

Samozřejmostí je nahrávaní obrázků přebalu knihy, tak aby jej bylo možné dále využívat i v nadstavbě B2B – Sherpa a E-shopu