All posts by Rasto

Co jsou číselníky v systému SHERPA a jak na ně ?

Co říká obecná definice ?

Číselník je uspořádaný seznam entit (nejčastěji ve formě tabulky nebo katalogu), kde je pro konkrétní entitu přidělen jednoznačný kód.

V číselníku je množině daných předmětů, vlastností nebo vztahů vzájemně jednoznačně přiřazena množina jednoznačných identifikačních kódů. Ke zde uvedeným entitám jsou přiřazena čísla (zpravidla kladná čísla celá resp. přirozená čísla), nebo jsou entity označeny kombinacemi několika číslic (řetězcem číslic). Mohou však být označeny v rámci daného číselníku i jakoukoliv jinou unikátní (jednoznačnou) a jedinečnou kombinací číselných i nečíselných znaků.

V běžném životě se s číselníky lze setkat velmi často. Seznam poštovních směrovacích čísel patří mezi číselníky. Každý poštovní doručovací obvod má přidělenu unikátní pětimístnou číselnou kombinaci: poštovní směrovací číslo – zkráceně PSČ. Základní vlastností číselníků je, že se v čase mění málokdy.

Číselníkem v tomto smyslu může být vlastně i běžný kalendář, kde každému datu resp. dnu kombinací čísla roku (letopočtu), čísla měsíce v daném roce a čísla dne v měsíci daného roku můžeme přiřadit jednoznačný číselný kód (příklad: datum dne 28. října 1918 pak odpovídá jednoznačná kombinace číslic 19181028 nebo 28101918 apod.).

Jak jsou číselníky využívány v systému SHERPA ?

Systémové číselníky

Systém SHERPA je složitým databázovým systémem, proto používá vlastní interní strukturu číselníků, tabulek a jejich indexování, které mu umožňují rychlý přístup ke konkrétní entitě dat. S touto strukturou uživatel do styku nepřichází

Uživatelsky definované číselníky

Uživatelsky definované číselníky jsou velice důležitou součástí celého systému SHERPA, protože definujou statusy, typy, specifikace, platby, slevy, dodací podmínky, čiselné řady dokladů, meny, kurzy a jiné přesně podle potřeb uživatele. Všechny nastavení číselníků najde uźivatel v položce menu > NASTAVENÍ.

Proč jsou číselníky v SHERPOVI tak důležité ?

Systém SHERPA má robusně propracovaný systém výběrových a třídících filtrů. Na to, aby tento systém mohl efektivně fungovat, potřebuje k tomu informace které čerpá z číselníků. Na obrázku níže je příklad vyhledávaní v adresáři, kde všechny výběrové položky určené k sortování a filtrování čerpají práve údaje, které zadáte do číselníků

Na obrázku níže vidíme výberové menu specifikace partnera které bylo uživatelsky definované v Menu> Nastavení>Partneři>Specifikace

Na dalším obrázku níže vidíme do položky Nastavení>Partneři>Specifikace kde byli výše uvedené položky nastavené

Důležité na závěr

Dřív než začnete systém SHERPA používat, věnujte prosím nastavení číselníků pozornost a čas, systém jse Vám odvděčí efektivitou a úsporou času v budoucnu.

Jaký prohlížeč pro systém SHERPA používat ?

Všechny naše produkty SHERPA jsou optimalizovány pro většinu nejpopulárnějších webových prohlížečů jako je Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, a pod.

Prohlížeč při používání našich produktů je nejdůležitější a nedílnou součástí. Prohlížeč je prostředníkem mezi našim software, našim výpočetním výkonem a uživatelem. Z toho důvodu jsme optimalizovali naše produkty pro většinu populárnih prohlížečů, ale…

a to ale je důležité, bohužel není možné zobrazit uživatelsků grafiku ve všech prohlížečech úplně stejně korektně ! Jedná se o drobné detaily, které si nezkušené oko možná ani nevšimne, ale je naší zásadou aby byli naše produkty dokonalé.

Z výše uvedeného důvodu jsme byli nuceni vybrat jeden prohlížeč, který dokonale bude náš záměr prezentovat a ničím nás ani Vás nepřekvapí. Protože celý náš vývoj od počátků probíhal v Google Chrome, a ne z komerčních, ale praktických důvodů jsme se rozhodli , že základní optimalizace bude probíhat pro tento prohlížeč.

Výběr Google Chrome neznamená, že naše produkty nefungujou v jiných prohlížečích, oni fungujou všude !

Google Chrome jsme zvolili hlavně z důvodu největších vývojářských zkušeností z produkce Google, podpory vývojářů, neustáleho vývoje, ale i z důvodu celosvětové oblíbenosti.

Z výše uvedených důvodů velice důrazně doporučujeme používat alespoň pro naše produkty právě Google Chrome.

Aby jsme Vám ulehčili život tady jsou linky pro stažení a instalaci:

Google Chrome Pro Windows 10/8.1/8/7 (64bitová verze).

Google Chrome Pro Windows ( starší verze32 bitové verze )

Jaké heslo pro systém SHERPA zvolit ?

Heslo anebo Login je obecný prostředek k ověření totožnosti (autentizaci) uživatele. Uživatel je pokládán za oprávněného, pokud prokáže znalost hesla. Bezpečnost autentifikace pomocí hesla závisí na síle hesla a jeho zabezpečení na straně uživatele, během ověřování i na straně systému, který heslo ověřuje. Na straně uživatele je proto potřeba volit vhodné heslo, uchovat jej v tajnosti a zabezpečit proti zjištění cizí osobou či jiným subjektem.Uživatel je pokládán za oprávněného, pokud prokáže znalost hesla. Bezpečnost autentifikace pomocí hesla závisí na síle hesla a jeho zabezpečení na straně uživatele, během ověřování i na straně systému, který heslo ověřuje. Na straně uživatele je proto potřeba volit vhodné heslo, uchovat jej v tajnosti a zabezpečit proti zjištění cizí osobou či jiným subjektem.

Heslo v systému SHERPA

Systém SHERPA je vemi komplexní informační systém, který obsahuje množství citlivých ekonomických dat. O bezpečnost dat na servrech i při přenosu internetem se staráme za Vás my, ale citlivím bodem je právě přístupové heslo uživatele při přhlášení se do systému. Z toho důvodu doporučujeme nepodceňovat !

Výběr vhodného hesla

Nebezpečné je používat taková hesla, která lze uhádnout s použitím hrubé síly – například použít všechna slova z připraveného slovníku. Heslo by mělo být dlouhé a mělo by se skládat z „náhodné“ skupiny znaků. Odborníci na kyber bezpečnost se shodují, že by délka hesla měla mít minimálně 10 znaků. Dnes si také již mnoho služeb vynucuje, aby uživatelé zadávali hesla delší než 8 znaků, kde bude minimálně jedno číslo a jeden speciální znak. Je dobré si tuto „náhodnou“ skupinu znaků nějakým mnemotechnickým způsobem označit. Například „12345ctJcts“ – „Jedna dvě tři čtyři pět, cos to Janku cos to sněd“.

Známé hlášky, obměny jednoduchých slov, data narození, jména přítelkyň, manželek, dětí, psů aj. jsou pro hesla zcela nevhodná. Pomocí slovníkového útoku, nebo informovaného útočníka, lze taková hesla snadno odhalit a prolomit. Velmi vhodné jsou také generátory hesel od autoritativních společností zabývajících bezpečností na internetu. Tyto generátory vytvoří heslo, které bude jen těžko prolomitelné a bude splňovat všechna výše nastíněná kritéria. Vyžadování silných hesel je však kontraproduktivní, protože uživatelé pak více využívají rizikové způsoby, jak se s takovým systémem vyrovnat.

Zabezpečení hesla

Na straně uživatele je potřeba bezpečně uchovávat heslo. Rizikové je také používání stejného hesla k různým účelům. Heslo uniklé z kteréhokoli špatně zabezpečeného systému pak může útočník využít k přístupu do systémů ostatních. Využití různých hesel zpravidla vyžaduje jejich uložení, které umožňují specializované programy. Uložení všech hesel na jednom místě (počítači, mobilním telefonu) však představuje samo o sobě bezpečnostní riziko.

Další slabé místo je únik hesla při jeho zadávání. K tomu může dojít různým způsobem, např. odpozorováním cizí osobou nebo nasnímáním kamerou nelegálně umístěnou na bankomatu. Další možnosti odposlechu hesla umožňují počítačové systémy, např. nešifrovaný přenos hesla nebo neaktualizovaný či nezabezpečený počítač napadený škodlivým softwarem. Přestože se k uložení hesla používá šifrování či hašovací funkce, chyba v programu může snadno heslo odkrýt. Vždy existuje možnost, že systém obsahuje úmyslná či neúmyslná zadní vrátka. Jde tedy i o důvěryhodnost systému.