Archives Duben 2022

Co jsou číselníky v systému SHERPA a jak na ně ?

Co říká obecná definice ?

Číselník je uspořádaný seznam entit (nejčastěji ve formě tabulky nebo katalogu), kde je pro konkrétní entitu přidělen jednoznačný kód.

V číselníku je množině daných předmětů, vlastností nebo vztahů vzájemně jednoznačně přiřazena množina jednoznačných identifikačních kódů. Ke zde uvedeným entitám jsou přiřazena čísla (zpravidla kladná čísla celá resp. přirozená čísla), nebo jsou entity označeny kombinacemi několika číslic (řetězcem číslic). Mohou však být označeny v rámci daného číselníku i jakoukoliv jinou unikátní (jednoznačnou) a jedinečnou kombinací číselných i nečíselných znaků.

V běžném životě se s číselníky lze setkat velmi často. Seznam poštovních směrovacích čísel patří mezi číselníky. Každý poštovní doručovací obvod má přidělenu unikátní pětimístnou číselnou kombinaci: poštovní směrovací číslo – zkráceně PSČ. Základní vlastností číselníků je, že se v čase mění málokdy.

Číselníkem v tomto smyslu může být vlastně i běžný kalendář, kde každému datu resp. dnu kombinací čísla roku (letopočtu), čísla měsíce v daném roce a čísla dne v měsíci daného roku můžeme přiřadit jednoznačný číselný kód (příklad: datum dne 28. října 1918 pak odpovídá jednoznačná kombinace číslic 19181028 nebo 28101918 apod.).

Jak jsou číselníky využívány v systému SHERPA ?

Systémové číselníky

Systém SHERPA je složitým databázovým systémem, proto používá vlastní interní strukturu číselníků, tabulek a jejich indexování, které mu umožňují rychlý přístup ke konkrétní entitě dat. S touto strukturou uživatel do styku nepřichází

Uživatelsky definované číselníky

Uživatelsky definované číselníky jsou velice důležitou součástí celého systému SHERPA, protože definujou statusy, typy, specifikace, platby, slevy, dodací podmínky, čiselné řady dokladů, meny, kurzy a jiné přesně podle potřeb uživatele. Všechny nastavení číselníků najde uźivatel v položce menu > NASTAVENÍ.

Proč jsou číselníky v SHERPOVI tak důležité ?

Systém SHERPA má robusně propracovaný systém výběrových a třídících filtrů. Na to, aby tento systém mohl efektivně fungovat, potřebuje k tomu informace které čerpá z číselníků. Na obrázku níže je příklad vyhledávaní v adresáři, kde všechny výběrové položky určené k sortování a filtrování čerpají práve údaje, které zadáte do číselníků

Na obrázku níže vidíme výberové menu specifikace partnera které bylo uživatelsky definované v Menu> Nastavení>Partneři>Specifikace

Na dalším obrázku níže vidíme do položky Nastavení>Partneři>Specifikace kde byli výše uvedené položky nastavené

Důležité na závěr

Dřív než začnete systém SHERPA používat, věnujte prosím nastavení číselníků pozornost a čas, systém jse Vám odvděčí efektivitou a úsporou času v budoucnu.